نام : علی

 نام خانوادگي : فهیم نیا

 سمت : مدیر دبیرستان

 تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

<< بازگشت به ليست