اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
سید پوریا طباطبایی مربی رایانه و برنامه نویسی هر سه پایه
علی فهیم نیا مربی فلسفه ( فبک P4C ) پایه هفتم
گروه مطالعات اجتماعی
شورای دبیران
گروه های  آموزشی
گروه ریاضیات
گروه علوم تجربی
گروه  قرآن و دینی
گروه زبان فارسی
گروه زبان انگلیسی
گروه زبان عربی
گروه مطالعات اجتماعی

1 2 3 4 5 6